Friday, June 12, 2009

Maklumat Tentang Perkhidmatan Kewangan Kerajaan 政府提供的资金及咨询服务

Memandangkan keadaan ekonomi global dalam keadaan yang tidak menentu, saya ingin memberi sedikit sebanyak maklumat tentang perkhidmatan nasihat dan bantuan kewangan yang ditawarkan oleh agensi-agensi kerajaan.

Pusat Hubungan Bersepadu Bank Negara Malaysia berperanan memberi maklumat, khidmat nasihat serta sebagai saluran aduan dan pengantaraan kepada orang ramai mengenai hal-hal berikut:

a) Perbankan
b) Insurans dan Takaful
c) Laporan kredit (CCRIS report)
d)Perusahaan Kecil dan Sederhana; dan
e) Lain-lain hal yang berkaitan kewangan
Maklumat lanjut boleh didapati di:
BNMTELELINK
Jabatan Komunikasi Korporat
Bank Negara Malaysia
Peti Surat 10922
50929 Kuala Lumpur
Tel: 1-300-88-5465
Faks: 03-2174 1515
e-mel: bnmtelelink@bnm.gov.my

Orang ramai juga boleh melayari laman-laman web berikut untuk mendapatkan maklumat-maklumat tambahan:

www.bnm.gov.my
www.bankinginfo.com.my
www.insuranceinfo.com.my
www.creditbureau.gov.my
www.fmb.org.my
www.akpk.org.my
www.smeinfo.com.my
www.abm.org.my

Selain itu, kerajaan juga menyediakan dana dan khidmat nasihat bagi perusahaan kecil dan sederhana. Maklumat boleh didapati di:
http://www.mdb.gov.my/mdb/documents/dana.pdf
Di samping itu, agensi kerajaan dan institusi kewangan menyediakan pelbagai khidmat nasihat kepada perusahaan kecil dan sederhana (PKS) dalam bidang pengurusan perniagaan dan kewangan, di samping khidmat nasihat teknikal. Berikut ialah khidmat nasihat untuk PKS yang sedia ada:

Credit Guarantee Corporation (CGC)
CGC menyediakan khidmat nasihat kepada PKS berkaitan langkah-langkah yang efektif dari segi kos untuk menguruskan perniagaan mereka.

Pusat Khidmat Pelanggan
Credit Gurantee Corporation Malaysia Berhad
Aras 2, Bangunan CGC, Kelana Business Centre,
97, Jalan SS 7/2, 47301 Petaling Jaya, Selangor.
Tel: 03-7880 0088
Faks: 03-7880 0088
E-mel: csc@cgc.com.my

Panel Penasihat Pakar PKS SMIDEC
Panel Penasihat Pakar PKS (SME Expert Advisory Panel, SEAP), di bawah Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana (Small dan Medium Industries Development Corporation, SMIDEC) mengendalikan bantuan di premis oleh pakar industri untuk PKS, dengan tujuan memindahkan pengetahuan technologi dan pengalaman. SEAP menyediakan akses kepada bantuan teknikal dan khidmat nasihat untuk PKS.

Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana (SMIDEC)
Aras 20, West Wing, Menara MATRADE,
Jalan Khidmat Usaha, Off Jalan Duta,
50480 Kuala Lumpur.
Tel: 03-6207 6000
Faks: 03-6201 6564
Talian Bebas Tol: 1-300-88-1801
E-mel:
info@smidec.gov.my
Laman Web: www.smidec.gov.my

Unit PKS di Institusi Perbankan
PKS boleh menghubungi Unit PKS yang khusus di bank perdagangan dan bank Islam untuk mendapatkan maklumat tentang pelbagai sumber pembiayaan yang disediakan, memudahkan proses permohonan pinjaman, menangani masalah yang dihadapi dalam mendapatkan pinjaman daripada institusi kewangan, di samping mendapatkan khidmat nasihat.
Maklumat lanjut boleh didapati di Portal SMEinfo: www.smeinfo.com.my

Pusat Khidmat Nasihat SME Bank (SAC)
Pusat nasihat SME bank bekerjasama dengan Agensi lain yang berdaftar dengannya untuk memberikan sokongan dan khidmat nasihat kepada PKS. Pusat ini memberikan sokongan dan nasihat kepada PKS dalam semua peringkat kitaran perniagaan bagi membantu mereka berkembang, berinovasi dan mencapai kecermelangan dalam aktiviti perniagaan mereka, di samping dapat mengatasi kekangan kewangan mereka. Nasihat pakar tentang pemasaran, pembangunan perniagaan, operasi dan khidmat pelanggan turut disediakan kepada PKS.

Pusat Khidmat Nasihat
Tingkat 7, Menara SME Bank,
Jalan Sultan Ismail,
Peti Surat 12352,
50774 Kuala Lumpur.
Tel: 03-2615 2888
Faks: 03-2691 0727

Khidmat Nasihat Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA)
Kementerian Pertanian menyediakan khidmat nasihat dan perkhidmatan perundingan teknologi kepada PKS tentang pelbagai aktiviti pengeluaran pertanian dengan memberikan tumpuan khas pada peningkatan produktiviti dan daya saing dalam perniagaan asas tani seperti hortikultur, ternakan, akuakultur dan perikanan.

Agri-food Business Development Centre (Agri-food BDC)
Tingkat Bawah, Wisma Tani,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
No. 28, Persiaran Perdana Presint 4,
62624 Putrajaya.
Tel: 03-8870 1970/1971/1404/1402
Faks: 03-8888 6532
E-mel:
raihan@moa.gov.my, zeckhasan@moa.gov.my, shima@moa.gov.my
Laman Web: http://agrolink.moa.my

Saya berharap maklumat-maklumat ini boleh memberi manfaat dan bantuan kepada orang ramai yang memerlukannya.


目前,许多人民正受到世界经济放缓的影响。实际上,政府有通过国家银行等机构,为公众提供资料、资金援助和咨询服务。

其中,国家银行一站式中心可为公众提供资料和咨询服务,同时也接受公众投诉,范围包括:
a) 银行
b) 保险及回教保险
c) 信贷报告
d) 中小企业
e) 其他金融相关事务
欲知详情,可联络:
BNMTELELINK
Jabatan Komunikasi Korporat
Bank Negara Malaysia
Peti Surat 10922
50929 Kuala Lumpur
Tel: 1-300-88-5465
Faks: 03-2174 1515
e-mel: bnmtelelink@bnm.gov.my

公众也可以浏览以下网址获取更多资料:

www.bnm.gov.my
www.bankinginfo.com.my
www.insuranceinfo.com.my
www.creditbureau.gov.my
www.fmb.org.my
www.akpk.org.my
www.smeinfo.com.my
www.abm.org.my

此外,政府也为中小企业提供资金和咨询服务,详情可浏览:
http://www.mdb.gov.my/mdb/documents/dana.pdf
目前,政府机构及金融机构为中小企业提供许多咨询服务,包括商业管理、金融管理和技术咨询,这些机构包括:-

信贷担保机构(Credit Guarantee Corporation,简称CGC)
这家机构为中小企业提供节省成本,以有效进行商业管理的咨询服务。

Pusat Khidmat Pelanggan
Credit Gurantee Corporation Malaysia Berhad
Aras 2, Bangunan CGC, Kelana Business Centre,
97, Jalan SS 7/2, 47301 Petaling Jaya, Selangor.
Tel: 03-7880 0088
Faks: 03-7880 0088
E-mel: csc@cgc.com.my

中小工业发展机构中小企业专业顾问团(Panel Penasihat Pakar PKS SMIDEC)
中小工业发展机构(SMIDEC)属下的中小企业专业顾问团,为中小企业提供工业和技术方面的咨询及协助。

Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana (SMIDEC)
Aras 20, West Wing, Menara MATRADE,
Jalan Khidmat Usaha, Off Jalan Duta,
50480 Kuala Lumpur.
Tel: 03-6207 6000
Faks: 03-6201 6564
Talian Bebas Tol: 1-300-88-1801
E-mel:
info@smidec.gov.my
Laman Web: www.smidec.gov.my

银行中小企业部门
中小企业可以联络各商业银行和回教银行的中小企业部门,获取贷款详情和咨询服务。详情可浏览: www.smeinfo.com.my

中小企业银行咨询服务中心
中小企业银行咨询服务中心和其他机构合作,为中小企业提供支援及咨询,包括商业周转、发展、创新方面的咨询,以及解决财务问题。该中心也提供市场、商业运作及客户服务。

Pusat Khidmat Nasihat
Tingkat 7, Menara SME Bank,
Jalan Sultan Ismail,
Peti Surat 12352,
50774 Kuala Lumpur.
Tel: 03-2615 2888
Faks: 03-2691 0727

农业及农基工业咨询服务
农业及农基工业部为中小企业提供农业生产方面的咨询服务,特别是园艺、畜牧、水产养殖和渔业。

Agri-food Business Development Centre (Agri-food BDC)
Tingkat Bawah, Wisma Tani,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
No. 28, Persiaran Perdana Presint 4,
62624 Putrajaya.
Tel: 03-8870 1970/1971/1404/1402
Faks: 03-8888 6532
E-mel:
raihan@moa.gov.my, zeckhasan@moa.gov.my, shima@moa.gov.my
Laman Web: http://agrolink.moa.my

我希望以上资料,可以帮到正寻求相关协助的公众。

No comments:

Post a Comment