Thursday, April 8, 2010

大专生手提电脑及宽频配套

我在本季国会的问答环节中,要求高等教育部说明大专生手提电脑和宽频配套的条件及详情,以下是高等教育部的书面答案:

政府会和马电讯合作,为政府和私立大专生提供名称为Streamyx Cool UNI Pack的手提电脑配套。 这项配套包括一台手提电脑和宽频服务,学生可以在24个月内摊还50令吉,为期24个月,就获得手提电脑和宽频服务。

这项配套公开给第一年和第二年的政府和私立大专生申请,条件是家庭收入少于3千令吉。配套合约期限最少24个月,如果在两年内中止合约,必须缴付600令吉罚款。一旦注册成功,手提电脑将在14个工作日内送到学生手上。

SOALAN:
Tuan Chua Tee Yong [Labis] minta Menteri Pengajian Tinggi menyatakan apakah kriteris-kriteria bagi pelajar pengajian tinggi tempatan yang layak menerima pakej computer riba (notebook) dan bagaimanakan perlaksanaan atau pembrian computer riba dilakukan.

JAWAPAN:
Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, kerajaan telah berkerjasama dengan Telekon Malaysia Berhad (TM) bagi melancarkan pakej jalur lebar untuk pelajar IPTA dan IPTS, yang dipanggil Streamyx Cool UNI Pack. Pakej ini menawarkan para pelajar satu gabungan yang merangkumi akses jalur lebar percuma dan netbook dari RM50 sebulan untuk tempoh 24 bulan. Pakej Streamyx Cool UNI Pack ini dilancarkan secara rasminya oleh Perdana Menteri, Y.A.B Dato’ Sri Mohd Najib Tun Razak, bersempena dengan Pelancaran Digital Pekan 1Malaysia di Dewan Konvensyen Sultan Haji Ahmad Shah di Pekan, Pahang pada 30 Januari 2010.

Pakej ini terbuka kepada semua pelajar IPTA dan IPTS tahun pertama dan kedua daripada kumpulan keluarga berpendapatan di bawah RM3,000.00. Tempoh kontrak minimum adalah 24 bulan dan bayaran penalti sebanyak RM600 akan dikenakan sekiranya kontrak ditamatkan kurang daripada 2 tahun. Penghantaran netbook kepada pelajar akan mengambil masa 14 hari bekerja setelah proses pendaftaran berjaya.