Tuesday, August 18, 2009

Rumah Mesra Rakyat

Rumah Mesra Rakyat diwujudkan untuk membantu golongan berpendapat rendah yang tidak mempunyai rumah sendiri atau tinggal di rumah usang tetapi mempunyai tanah untuk memiliki rumah sendiri.

Saya harap maklumat seperti berikut akan membantu saudara-saudari lebih memahami program Rumah Mesra Rakyat, seperti cara pembiayaan, reka bentuk dan lain-lain: http://www.spnb.com.my/bm/corporate/projects_rmr.htm

Sila hubungi Pusat Perkhidmatan saya pada talian 07-9254153 jika memerlukan maklumat lanjut.

在"人民房屋计划" (Rumah Mesra Rakyat)下,没有能力拥有本身房屋,但是拥有适合建造房屋土地的低收入群,可以向国家房屋公司申请人民房屋。

我希望以下的资料,例如偿还贷款、房屋设计等,可以让大家更了解这项计划:http://www.spnb.com.my/bm/corporate/projects_rmr.htm

如有疑问,可联络我的服务中心,电话07-9254153

No comments:

Post a Comment